Најновије вести

26. 03. 2013.
детаљније...

Одлука о расписивању избора за школску 2011-2012

15. 04. 2011.
Одлука о Избору за Студентски парламент и студента продекана Електротехничког факултета у Београду и делегате у Студентском парламенту Универзитета у Београду за школску 2011-2012. годину детаљније...

Одлука о расписивању ванредних Избора за студента продекана за школску 2010-2011

15. 04. 2011.
На основу члана 3 и члана 22 Правилника о предлагању и правима и обавезама студента продекана Електротехничког факултета у Београду, Студентски парламент Електротехничког факултета доноси одлуку детаљније...

Добродошли

Шта је студентски Парламент?

Студентски Парламент Електротехничког факултета у Београду је званично тело које се бави студентским питањима, доноси ставове студената и делегира студенте у Савет факултета, Наставно-научно веће и у Универзитетски Парламент. Састављен је од студената свих година студија и састаје се најмање два пута у семестру, а по потреби и чешће. Важно је напоменути да је Студенски Парламент, као главни вид студентског организовања, предвиђен Законом о високом образовању који је ступио на снагу 2006. године.

Како се бирају чланови Студентског Парламента?

Парламент броји 20 чланова. Његов састав одређује се непосредним изборима. Студенти гласају за своје представнике. Сваки студент Електротехничког факултета има право да гласа, као и да се кандидује за посланика Студентског Парламента.

Који су органи Студентског Парламента?

Парламент има председника, који води седнице и заступа Парламент. Њега у одсуству замењује један од два потпредседника. Секретар Парламента се бави сазивањем и одржавањем седница Студентског Парламента. Портпарол Парламента је задужен да у јавност износи информације везане за рад парламента.

Ко може присуствовати седницама?

Седнице Парламента су јавне (осим у посебним случајевима на захтев председника, студента продекана, или најмање трећине посланика). Јавним седницама могу присуствовати студенти Београдског Универзитета, заинтересовани за питања на дневном реду седнице у броју који неће ометати рад седнице, а уз претходну сагласност председника Парламента.